Pranešimai spaudai

Šios savaitės visuotinė konferencija žada būti įsimintina

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 190-oji kasmetinė konferencija (2020 m. balandžio 4–5 d.) bus nepanaši į jokią ankstesnę konferenciją Bažnyčios istorijoje.

Prezidentas Raselas M. Nelsonas kviеčia visus kartu pasninkauti dėl išvadavimo nuo COVID-19

Prezidentas Raselas M. Nelsonas kviеčia žmones visame pasaulyje kovo 29 d. pasninkauti dėl išvadavimo nuo COVID-19 pandemijos.

Naujienų santrauka: COVID-19 ir jo poveikis pastarųjų dienų šventiesiems visame pasaulyje

Pirmoji prezidentūra laikinai uždaro visas šventyklas

Nuo 2020 m. kovo 25 d. visoje Bažnyčioje sustabdyta visa šventyklų veikla

Daugiau misionierių darbo pakeitimų

Ateinančiomis savaitėmis nemažai daliai misionierių greičiausiai reikės grįžti į savo šalis ir jose tęsti tarnybą

...

Papildomi 2020 m. balandžio mėn. visuotinės konferencijos pakeitimai

Pirmoji prezidentūra kiekvieną sesiją ves iš mažos susirinkimų erdvės Šventyklos aikštėje. Muzika konferencijai buvo įrašyta iš anksto.

...

Informacija apie COVID-19 įtaką misionierių tarnybai

Įgyvendinus laikinus pakeitimus misijos pašaukimai ir toliau vyks visame pasaulyje, kai bus atlikti laikini pakeitimai

...

Prezidento Nelsono vilties žinia COVID-19 įkarštyje

Pasauliui kenčiant nuo COVID-19, o Bažnyčiai sustabdžius visus susibūrimus, prezidentas Raselas M. Nelsonas socialiniuose tinkluose išplatino šią žinią

Visame pasaulyje laikinai įvedami garbinimo šventyklose pakeitimai

Visose šventyklose bus imtasi veiksmų ligos plitimo rizikai sumažinti, įskaitant šventyklos personalo mažinimą, svečių ribojimą gyvųjų apeigose ir atitinkamų nurodymų laikymąsi bendraujant su lankytojais.

Laikinai stabdomi visi vieši Bažnyčios narių susibūrimai visame pasaulyje

Vietiniai vadovai tarsis, kaip bent kartą per mėnesį nariams suteikti sakramentą

...